The City as a License. Implications of Blockchain and Distributed Ledgers for Urban Governance

After the smart city, will the blockchain city now follow? New technologies such as distributed ledgers may herald a new phase for the way digital media and big data are deployed to manage, use and shape public spaces and urban infrastructures. The City as a License is a perspective, which illuminates that development from the starting point of the city as a modern, open community with democratic and inclusive public spaces.

The City as a Licence (NL)

Volgt na de smart city nu de blockchain-stad? Nieuwe technologieën als distributed ledgers (decentraal beheerde databases) luiden mogelijk een nieuwe fase in voor de manier waarop digitale media en big data worden ingezet om publieke ruimtes en stedelijke infrastructuren te beheren, gebruiken en vorm te geven. The City as a License is een perspectief, dat die ontwikkeling belicht vanuit het vertrekpunt van de stad als een moderne, open gemeenschap met democratische en inclusieve publieke ruimtes.