Becommoning – of hoe een commons een commons wordt

De afgelopen maanden heeft onderzoeker Suzanna Tomor literatuuronderzoek verricht naar de totstandkoming van collectieve woningbouwprojecten. Welke aspecten komen in dat proces aan bod, en wat zijn mogelijke succes- en faalfactoren? Om in de termen van de theorie over de commons te blijven, spreken we hier ook wel over het proces van becommoning: alle activiteiten die bijdragen aan het oprichten en van de grond krijgen van urban commons-projecten. 

An interactive light system and dashboard for a Sustainably Powered Kitchen

In 2020, Circulate collaborated with a group of students from the HvA Master Digital Design on a 4-week design project, which had Enki Energy as its main client. For this assignment, the students were asked to create a data visualisation tool that facilitated the use and maintenance of the Enki Energy’s biodigester used in a communal kitchen at a housing complex in Amersfoort.