Becommoning – of hoe een commons een commons wordt

De afgelopen maanden heeft onderzoeker Suzanna Tomor literatuuronderzoek verricht naar de totstandkoming van collectieve woningbouwprojecten. Welke aspecten komen in dat proces aan bod, en wat zijn mogelijke succes- en faalfactoren? Om in de termen van de theorie over de commons te blijven, spreken we hier ook wel over het proces van becommoning: alle activiteiten die bijdragen aan het oprichten en van de grond krijgen van urban commons-projecten. 

Workshop The City as a License: Design, Rights and Civics in a Blockchain Society

The goal of this workshop is to work towards a special issue / edited volume on the theme of The City as a License: Design, Rights and Civics in a Blockchain Society. We seek written and visual contributions that explore the opportunities and challenges as well as actual experiments and designs of Digital Ledeger Technologies in civic contexts, from a perspective of urban governance, social justice and the ‘right to the city’.