Becommoning – of hoe een commons een commons wordt

De afgelopen maanden heeft onderzoeker Suzanna Tomor literatuuronderzoek verricht naar de totstandkoming van collectieve woningbouwprojecten. Welke aspecten komen in dat proces aan bod, en wat zijn mogelijke succes- en faalfactoren? Om in de termen van de theorie over de commons te blijven, spreken we hier ook wel over het proces van becommoning: alle activiteiten die bijdragen aan het oprichten en van de grond krijgen van urban commons-projecten.